През есента на 2011 година ни предстои да избираме Президент на Република България, кметове на община и населени места, както и общински съветници за Общински съвет Елена

Тук ще се опитаме да ви представим нужната информация за гласуването на жителите на община Елена, както и резултатите от вашия избор.

 

© 2007-20011 инж. Светослав Михайлов