Документи

Решение №166 на ОИК относно допускане до участие във втори тур за кмет на кметство Майско. doc odf pdf
Решение №165 на ОИК относно допускане до участие във втори тур за кмет на кметство Константин. doc odf pdf
Решение №164 на ОИК относно избор на кмет на кметство Беброво. doc odf pdf
Решение №163 на ОИК относно допускане до участие във втори тур за кмет на община Елена. doc odf pdf
Решение №162 на ОИК относно мандатите за общински съветници. doc odf pdf
Решение №120 на ОИК относно мерки, позволяващи на избиратели с увреждане на  опорно-двигателния апарат или зрението, да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент и в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. в община Елена. doc odf pdf
Решение №119 на ОИК относно мерки, позволяващи на избиратели с увреждане на  опорно-двигателния апарат или зрението, да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент и в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. в община Елена. doc odf pdf
Решение №118 на ОИК относно определяне на секция за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението в изборите за президент и вицепрезидент и в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. в община Елена. doc odf pdf
Заповед №РД.02.05-450 относно заплащане на радиопредавания по местния РТВ. doc odf pdf
Заповед №РД.02.05-449 относно създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги. doc odf pdf
Заповед №РД.02.05-448 относно изготвяне и разпространяване на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. doc odf pdf
Решение №81 на ОИК относно определяне на мястото и времето за провеждане на жребия от ОИК за определяне на поредните номера на партиите, коалиции от партии, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. doc odf pdf
Заповед №РД.02.05-395/19.08.2011 г. за образуване на избирателните секции на територията на общината doc odf pdf
Приложение към заповед №РД.02.05-395/19.08.2011 г.: Обхват на избирателните секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент, общински съветници, кметове на общини и на кметства на 23.10.2011 г. doc odf pdf
       

 

 

© 2007-20011 инж. Светослав Михайлов