Кандидати за кмет

Кандидати за кмет на община Елена

Партия

Име

2 ПП „ГЕРБ” Дилян Стефанов Млъзев
8 Българска социалистическа партия Сашо Петков Топалов
9 ПП „АТАКА” Петър Ваков Митев
24 ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” Петър Стойков Петров
25 Местна коалиция „ЗОВ ЗА ЕЛЕНА” Михаил Александров Михалев
26 СЪЮЗ НА ПАРТИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА” Светла Иванова Кирилова

Кандидати за кметство Беброво

Партия

Име

2 ПП „ГЕРБ” Николай Емилов Колев

Кандидати за кметство Константин

Партия

Име

7 ПП „ДПС” Селяатин Мустафов Исмаилов
23 Инициативен комитет Стоян Симеонов Комитов
24 ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” Сабри Османов Адемов
25 Местна коалиция „ЗОВ ЗА ЕЛЕНА” Иван Стоянов Йорданов
27 Местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” Фейзула Юсеинов Мехмедов

Кандидати за кметство Майско

Партия

Име

2 Партия „ГЕРБ” Бахредин Салиев Мехмедов
7 ПП „ДПС” Слав Йорданов Стоянов
8 Българска социалистическа партия Зоя Андонова Ангелова
24 ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” Юсеин Асанов Исмаилов

 

© 2007-20011 инж. Светослав Михайлов